fb

Recovery7.27.2 Recovery with HydroFX (Uzdrawianie wodorem – w uproszczeniu)- to unikalna mieszanka alkalicznych minerałów, powodujących wydzielanie się wodoru w zetknięciu z kwasem żołądkowym. W wyniku reakcji chemicznych dochodzi do powstania miliardów nanocząsteczek wodoru (H2), które z powodu ekstremalnie małych rozmiarów przenikają przez niemal wszystkie bariery biologiczne w ciele człowieka, uruchamiając lawinę „uzdrawiających” procesów biochemicznych.

Należą do nich tak ważne procesy jak:

  • zwalczanie stresu oksydacyjnego, poprzez neutralizację wolnych rodników (hydroksylowych)
  • łagodzenie stanów zapalnych,
  • obniżenie poziomu kwasu mlekowego
  • wytworzenie efektu alkalizującego,
  • wzrost nawodnienia i dotlenienia komórek.

Efektem tych procesów jest:

  • subiektywnie odczuwany
  • wzrost energii,
  • redukcja bólu,
  • sprawniejsza praca najważniejszych organów i układów organizmu człowieka,
  • obserwowane w doświadczeniach nad komórkami – spowolnienie procesu ich starzenia!!