Recovery7.27.2 Recovery with HydroFX (Uzdrawianie wodorem – w uproszczeniu)- to unikalna mieszanka alkalicznych minerałów, powodujących wydzielanie się wodoru w zetknięciu z kwasem żołądkowym. W wyniku reakcji chemicznych dochodzi do powstania miliardów nanocząsteczek wodoru (H2), które z powodu ekstremalnie małych rozmiarów przenikają przez niemal wszystkie bariery biologiczne w ciele człowieka, uruchamiając lawinę „uzdrawiających” procesów biochemicznych.

Należą do nich tak ważne procesy jak:

 • zwalczanie stresu oksydacyjnego, poprzez neutralizację wolnych rodników (hydroksylowych)
 • łagodzenie stanów zapalnych,
 • obniżenie poziomu kwasu mlekowego
 • wytworzenie efektu alkalizującego,
 • wzrost nawodnienia i dotlenienia komórek.

Efektem tych procesów jest:

 • subiektywnie odczuwany
 • wzrost energii,
 • redukcja bólu,
 • sprawniejsza praca najważniejszych organów i układów organizmu człowieka,
 • obserwowane w doświadczeniach nad komórkami – spowolnienie procesu ich starzenia!!

02_slider_wwwodór

Recovery7.27.2 Recovery with HydroFX (Uzdrawianie wodorem – w uproszczeniu)- to unikalna mieszanka alkalicznych minerałów, powodujących wydzielanie się wodoru w zetknięciu z kwasem żołądkowym. W wyniku reakcji chemicznych dochodzi do powstania miliardów nanocząsteczek wodoru (H2), które z powodu ekstremalnie małych rozmiarów przenikają przez niemal wszystkie bariery biologiczne w ciele człowieka, uruchamiając lawinę „uzdrawiających” procesów biochemicznych.

Należą do nich tak ważne procesy jak:

 • zwalczanie stresu oksydacyjnego, poprzez neutralizację wolnych rodników (hydroksylowych)
 • łagodzenie stanów zapalnych,
 • obniżenie poziomu kwasu mlekowego
 • wytworzenie efektu alkalizującego,
 • wzrost nawodnienia i dotlenienia komórek.

Efektem tych procesów jest:

 • subiektywnie odczuwany
 • wzrost energii,
 • redukcja bólu,
 • sprawniejsza praca najważniejszych organów i układów organizmu człowieka,
 • obserwowane w doświadczeniach nad komórkami – spowolnienie procesu ich starzenia!!

02_slider_wwwodór