fb

dr_anDRew-DZestaw edukacyjno-diagnostyczno-terapeutyczny opracowany przez prof. dr n. med. Andrzeja Frydrychowskiego. Urządzenie komputerowe o bezinwazyjnej i prostej obsłudze, precyzyjnie ustalające wszelkie zaburzenia w organizmie oraz pozwalające je usuwać. Zaburzenia wykryte przez program komputerowy występują o wiele wcześniej zanim pojawi się ból czy inny sygnał zaburzeń stanu zdrowia. Przeznaczony jest dla lekarzy i terapeutów pragnących uzyskać szybką diagnozę i wskazówki do zastosowania właściwych naturalnych metod leczenia. Jest doskonałym narzędziem do nauki akupunktury i ziołolecznictwa

Jest to urządzenie w formie interfejsu (zasilany akumulatorem z możliwością podłączenia do dowolnego komputera np. laptopa), zasilacz do ładowania akumulatora, program dr Andrew na CD (do wgrania do komputera, z którym będzie współpracował), trzy elektrody, jeden stymulator podczerwieni, sześć par czujników do elektropunktury i obszerną instrukcją. Do pracy wymagany jest komputer z procesorem co najmniej Pentium 200MHz lub lepszy, 32 MB RAM, dobra karta graficzna, karta dźwiękowa z głośniczkiem. Niezbędne w komputerze wejście szeregowe RS234.

Komfortowa obsługa programów oraz dużo informacji uzyskanych w krótkim czasie pozwala ograniczyć ilość wykonywanych badań pomocniczych. Szybkość i trafność diagnozy pozwala skutecznie i bezbłędnie prowadzić terapie, a zastosowanie wskazań zawartych w części terapeutycznej – na szybkie przywrócenie zdrowia.

System dr Andrew zawiera następujące oprogramowanie:

– Metoda Ryodoraku – pozwala na indywidualną ocenę zaburzeń układu wegetatywnego w meridianach. komputer dokonuje pomiaru i podpowiada jakie punkty akupunkturowe należy stymulować celem przywrócenia właściwej homeostazy.
– Auriculo Test – umożliwia przeprowadzenie pomiarów stopnia uszkodzenia wewnętrznych narządów poprzez specyficzny pomiar w punktach akupunkturowych na małżowinie usznej. Program podpowiada punkty pomiarowe dla 260 jednostek chorobowych.
– Receptory dłoni – przedstawia pola refleksoryczne narządów wewnętrznych zlokalizowane na rękach z możliwościom ich wydruku, by pacjent wspomagał terapię masując w domu zaznaczone na wydruku miejsca.
– Receptory stopy – umożliwia zlokalizowanie bolesnych pól refleksorycznych odpowiadającym narządom wewnętrznym. Program podpowiada pola masażu w ponad 300 jednostkach chorobowych. Pola te można wydrukować i dać pacjentowi jako zadanie domowe do wykonania.
– Receptory twarzy – przedstawia punkty zlokalizowane na twarzy, odpowiadające wewnętrznym narządom. Szczególnie skuteczne przy masażu lub stymulacji podczerwienią.
– Punkty alarmowe – punkty, które stają się bolesne przy schorzeniach poszczególnych narządów. ich stymulacja daje bardzo dobre zwrotne efekty lecznicze.
– Kraniopunktura – przedstawia strefy do stymulacji związane z poszczególnymi narządami.
– BSM – leczenie poprzez oddziaływanie pola ręki położonej nad odpowiednią strefą kory mózgowej. możliwość wydruku lokalizacji ułożenia rąk – dla pacjenta podnosi skuteczność terapii prowadzonej przez samego chorego w domu.
– Punkty korporalne – opis wszystkich punktów kanałowych, pozakanałowych itp., wraz z lokalizacją przebiegu meridianów
– Profesjonalny stymulator elektropunktury – z dużymi możliwościami wybranego bodźca impulsowego. Jeżeli badający nie chce z proponowanego impulsu może ustawić i zapamiętać impuls o dowolnych parametrach.
– Biostymulacja podczerwienią – o specyficznym kształcie impulsu, który oprócz oddziaływania stymulującego światła wprowadza do organizmu harmonię. Program podpowiada najskuteczniejsze punkty do stymulacji narządów w profilaktyce.
Recepty ziołowe – zestawy według sprawdzonej skuteczności dla większości chorób, opis działania wraz z rysunkami poszczególnych ziół. Opracowanie zestawów oparte m.in. na zestawach O. Czesława Klimuszki, które były konsultowane z wieloma autorytetami z dziedziny ziołolecznictwa m.in. z prof. Aleksandrem Ożarowskim. Jest to znakomity zielnik w formie elektronicznej.

Dodatkowo włączony przetwornik energii ADR wg. pomysłu inż. Stanisława Adriana Wosińskiego, dodatkowo zwiększa skuteczność stymulacji i ochrania obsługującego przed szkodliwym wpływem komputera.

Urządzenie otrzymało wiele nagród i wyróżnień na przeróżnych międzynarodowych wystawach i targach m.in.
medale_drAndrewzloty_madal_dr_Andrew

Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE 99 w Gdyni (z lewej) i Brązowy medal na jednej z najbardziej prestiżowej Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowych Technologii i Produktów w Genewie – 26 SALON INTERNATIONAL DES INVENTIONS DES TECHNIQUES ET NOUVEAUX GENEVA 1998 (z prawej)

O to co mówił o urządzeniu w wywiadzie udzielonym miesięcznikowi CZWARTY WYMIAR jego twórca dr Andrzej Frydrychowski:

Metoda Ryodoraku bardzo pomaga w profilaktyce różnych chorób. Na jej podstawie ustalam poziomy energii w 24 kanałach energetycznych (mówiąc inaczej badam równowagę układu wegetatywnego poszczególnych narządów związanych z kanałami energetycznymi. Do dłoni i stóp pacjenta w 24 miejscach przykładam czujniki, mierzące stopień przewodności pomiędzy elektrodami, przekazując je do komputera. W efekcie powstaje komputerowy wydruk z poziomami energii we wszystkich najważniejszych narządach człowieka. Zanim wystąpi choroba najpierw występują zaburzenia energetyczne w danych narządach (dochodzi do rozchwiania układu wegetatywnego, doprowadzającego po pewnym czasie do choroby). Metoda Ryodoraku pozwala stwierdzić, w których narządach takie zakłócenie wystąpiło i zaleca co trzeba zrobić, aby zapobiec możliwej w tym narządzie chorobie. …

Lekarze i terapeuci, posługujący się akupunkturą, użytkujący system dr Andrew, bardzo pozytywnie oceniają ten przyrząd. Oto niektóre opinie:

Piotr Woźniak – prezes Łódzkiego Stowarzyszenia Akupunktury

System dr Andrew stosujemy na co dzień w naszej przychodni od 1999 r. Program jest bardzo prosty w obsłudze pomimo 70 stronicowej instrukcji. Instrukcja ta zawiera oprócz informacji obsługi programu, szereg niezbędnych wiadomości o każdej z zastosowanych metod. System ten służy zarówno do nauki , jak i do praktycznego stosowania metod refleksoterapii. Każda z metod posiada kompletną bazę danych, na temat zarówno samej metody jak każdego z prezentowanych punktów. Szczególnie godne polecenia są dwie metody: Auriculo test i Ryodoraku. pierwsza umożliwia pomiar reprezentatywnych punktów na małżowinie usznej i przedstawia wyniki w czterostopniowej skali zmian od I-OK (narząd zdrowy) do stopnia IV – poważne uszkodzenie narządu. wszystkie punkty są naniesione na rysunek małżowiny usznej i kliknięcie myszką komputera któregokolwiek punktu daje pełny jego opis (lokalizacja, wskazania i przeciwwskazania do jego stosowania. Druga metoda pozwala na ocenę zaburzeń w meridianach. Stymulacja punktów wykazujących zmiany daje dobre efekty terapeutyczne. System jest godnym polecenia.

Lekarz medycyny Mariusz Gawlik na spotkaniu współpracowników firmy PM International w dniu 8.06.2002 r przedstawił następującą opinię:

Za pomocą specjalnego programu komputerowego dr Andrew można na bieżąco dokonywać odczytu pomiarów, drukować wyniki, porównywać je sięgając do kartoteki pacjentów oraz przy zaburzeniach energetycznych uzyskiwać nie tylko interpretację wyników, ale też konkretne porady jak przywrócić zakłóconą równowagę energetyczną. … to wspaniałe narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne. Jest ono w stanie sprawdzić funkcjonowanie każdego rodzaju terapii. czy jakaś kuracja pacjentowi pomaga czy nie. Jest wypróbowanym instrumentem prezentacji gospodarki energetycznej naszego ciała. Pomiary następują w punktach meridialnych, które wg tradycyjnej chińskiej medycyny, mówią o stanie energii, a tym samym o stanie zdrowia badanego. Tym sposobem są możliwe powtarzalne, szybkie diagnozy oraz propozycje terapii. Stanowią one optymalną pomoc dla lekarza i pacjenta. Podstawową zasadą jest, aby w ciele ludzkim nic nie manipulować, do niczego go nie zmuszać, lecz tylko pytać go z jednej strony o diagnozę, a z drugiej strony o możliwie najlepszą terapię. To oznacza rewolucję w całej historii medycyny. Do tej pory lekarz aplikował pacjentowi leki farmakologiczne nie mogąc do końca przewidzieć, czy w przypadku tego konkretnego pacjenta, stosowana terapia oddziałuje na jego organizm pozytywnie czy nie. W tym przypadku działanie jest dość proste. jest to sprzężenie medycyny Wschodu ze współczesną diagnozą komputerową. Efekty są doskonałe. Zasadą dr Andrew jest stawianie konkretnych pytań, na które ciało pacjenta odpowiada. Do tego jest używany najszybszy i najczulszy system informacyjny ciała – meridiany. podobnie jak system nerwowy czy krew, siatka meridianów niesie wszystkie informacje organizmu. Podstawową informacją jest porównywalny z jego normą stan energetyczny organizmu:

Wszyscy co używają te urządzenie, mają podobne opinie.

W Centrum L’ALBA VITA można zapoznać się z urządzeniem, można wykonać testowe badanie i przeszkolić się w jego obsłudze. Firma może pomóc w nabyciu urządzenia.

Omówimy pokrótce kilka programów

RYODORAKU

ryodo1Po uruchomieniu programu po prawej stronie pojawi się lokalizacja pierwszych punktów pomiarowych znajdujących się na przegubie ręki.

Podstawą tej metody są pomiary przewodności wybranych 24 punktów na kończynach, wykonywane tzw. elektrodą mokrą, w celu eliminacji wpływu potu na pomiar.

W celu rozpoczęcia pomiaru klikamy ikonę pomiaru. Powoduje to wyświetlenie okna Pomiar, w którym program sugeruje wykonanie 24 kolejnych pomiarów.

Jeżeli będziemy korzystać z przyrządu Dr Andrew, to nastąpi automatyczne nanoszenie wyników pomiarów do karty Ryodoraku. Dla tego wariantu musi być zaznaczona opcja Pomiary automatyczne. Jeżeli posiadamy oddzielny przyrząd pomiarowy Ryodoraku i chcemy nanosić wyniki na kartę Ryodoraku, to musimy wyłączyć tę opcję poprzez jej kliknięcie. W tym przypadku wyniki trzeba wprowadzać z klawiatury. Podczas pomiarów automatycznych istnieje dodatkowa możliwość dokładnej lokalizacji punktów pomiarowych przed rozpoczęciem pomiarów. Trzeba wtedy zaznaczyć opcję Punktoskop. Włączenie tej opcji umożliwia dokładne zlokalizowanie punktu i po jego znalezieniu automatyczne rozpoczęcie pomiaru. Czułość punktoskopu (próg włączenia automatycznego pomiaru) można regulować podczas działania punktoskopu przy pomocy suwaka Czułość punktoskopu.
UWAGA! Możliwość regulacji czułości punktoskopu może wywołać błędne wrażenie, że przy odpowiednio dużej czułości (powyżej 80) można zmierzyć każde miejsce powierzchni skóry. Niestety w takim przypadku może pomiar nie zostać wykonany pomimo pozornego znalezienia punktu i zakończonej sygnalizacji dźwięku punktoskopu charakterystycznego dla znalezienia punktu akupunkturowego. Jeżeli w ustawieniach głosu wybrano opcję Karta dźwiękowa to dodatkowo komputer poinformuje o nazwie mierzonego punktu odtwarzając nagrania dźwiękowe. Pomiary automatyczne okna Pomiar) można wykorzystywać dwa małe przyciski obok pola edycyjnego, gdzie wpisuje się wartość pomiaru. Jeden z nich – to czerwony krzyżyk, anulujący wpisaną wartość, drugi – to zielona “fajeczka” akceptująca wpisaną wartość. Wygodniej jednak jest używać do tego celu klawisza ENTER z klawiatury komputera.

Wynikiem pomiaru będzie wykres

Wynik_RyodorakuNiebieskie linie wyznaczają korytarz fizjologiczny pacjenta. Idealnie byłoby gdyby górne końce słupków kończyły się w tym korytarzu, i to na poziomie jak najwyższym. Oznaczałoby to, że organizm bardzo dobrze funkcjonuje. Ale wysokość słupka odpowiadający energii danego meridianu może mieć trzy ewentualności:

1. powyżej korytarza – słupek kończy się ponad górną niebieska linią
podwyższony = blokada energetyczna = nadczynność

2. zgodny z korytarzem – słupek kończy się w korytarzu
normalny = bez większych dysproporcji

3. poniżej korytarza – słupek kończy się poniżej dolnej niebieskiej linii

zaniżony = niedobór = niedoczynność

Wszystkie wyniki, których wartości są poza wyświetlonym korytarzem, świadczą o konieczności wyrównania zaburzonej miejscowo równowagi układu wegetatywnego.

AURICULO

auriculoPo uruchomieniu programu po prawej stronie wyświetla się rysunek małżowiny usznej z zaznaczonymi punktami akupunkturowymi.

Auriculo-test jest metodą pozwalającą na ocenę stopnia uszkodzenia narządów wewnętrznych poprzez badanie 131 ściśle określonych punktów na małżowinie usznej. Punkty te odpowiadają projekcji poszczególnych narządów na skórę małżowiny usznej. Ponieważ dokładna lokalizacja punktów jest podstawą prawidłowego pomiaru, dołączony punktoskop umożliwia bezbłędne zlokalizowanie punktu.

Program komputera umożliwia:

  • Szybkie opracowanie wyników pomiarów,
  • Podpowiada lokalizację poszczególnych punktów, wybranych z pola – wybór punktów,
  • Daje możliwość nauczania lokalizacji punktów, poprzez kliknięcie punktu na rysunku ucha,
  • Pozwala prowadzić kartotekę pacjentów,
  • Zawiera część terapeutyczną, gdzie istnieje możliwość wyszukania właściwych punktów leczniczych ułożonych według 3 działów:

A) – symptomatologii chorób (zawiera zestaw 36 objawów (np. kaszel, gorączka, duszność itd.),
B)- specjalizacji klinicznych (16 specjalizacji obejmujących łącznie 213 różnych jednostek chorobowych),
C) – analgezji akupunkturowej stosowanej w czasie np. zabiegów operacyjnych, porodu, okresu pooperacyjnego.

Jeżeli w prawym rogu nad rysunkiem pojawi się ikona lupy, oznacza to możliwość obejrzenia lokalizacji punktu na powiększonym fragmencie małżowiny po jej kliknięciu. Powtórne kliknięcie lupy spowoduje powrót do rysunku całego ucha lub pokaże się inny powiększony fragment ucha, na którym jest również zaznaczony ten sam punkt.

Metoda diagnozy z punktów małżowiny usznej – auriculo

Metoda diagnozy z małżowiny usznej oparta jest na analizie asymetrii przewodzenia prądu w ściśle określonych punktach ucha, która jest odpowiednio proporcjonalna do stopnia zmian chorobowych (zapalnych) narządów.

Komputer ocenia parametry krzywej oraz wartości przewodności
elektrycznej punktu i na tej podstawie podaje stopień uszkodzenia narządu w czterostopniowej skali (OK, I, II, III,stopień zmian).

Skala ta ma postać umowną i została utworzona empirycznie na
podstawie szeregu których wyniki były korelowane pomiarów punktów na małżowinie usznej,z badaniami klinicznymi -między innymi- gastroskopią.

Metoda ta pozwala na:

  • Ocenę stopnia uszkodzenia narządów wewnętrznych,
  • Monitorowanie skuteczności stosowanego leczenia,
  • Prowadzenie diagnostyki różnicowej narządów,
  • Stwierdzenie początku zmian chorobowych jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych,
  • Ocenę czy zmiany chorobowe mają charakter ostry czy przewlekły (w zmianach ostrych krzywa pomiaru opada gwałtownie w dół, a w przewlekłych jej stabilizacja jest długa)

Auriculo – terapia
Najwłaściwsze i najbardziej skuteczne będzie nakłuwanie bądź stymulację elektryczną punktów (przy pomocy załączonego stymulatora), które wykazują największy stopień zmian podczas badania punktu.

ZIOŁA – zestawy ziołowe

ziolaPo uruchomieniu programu automatycznie uruchamia się okno leczenia pogrupowanymi nazwami chorób i terapii. Rysunek zioła nie pełni żadnej funkcji i stanowi jedynie tło programu. Każda z grup posiada po lewej stronie mały znak plus. Kliknięcie nazwy którejkolwiek grupy wywoła jej rozwinięcie. Ten sam efekt osiągniemy klikając znak plus po jej lewej stronie. Jeżeli jest tam znak minusa to efekt będzie przeciwny – zwinięcie grupy.
Kliknięcie nazwy choroby (tam już nie ma znaku plus lub minus) spowoduje utworzenie listy ziół stosowanych w danej chorobie z jednoczesnym podaniem dodatkowych wskazówek powyżej
w polu

Dodatkowe wskazówki.
Po kliknięciu nazwy zioła ze składu kuracji możemy obejrzeć dodatkowe bogate informacje na temat każdego zioła. Jeżeli chcesz więcej przeczytać na temat dowolnego zioła lub składnika kuracji, wybierz interesującą Cię nazwę z okna nauki. Zostanie wyświetlone odpowiednie okno pomocy.
Przycisk Zamknij zamyka okno pomocy.
Przycisk Drukuj powoduje wyświetlenie dodatkowego okna wydruku zamówienia dla Zielarni np. Apteki Ojców Bonifratrów. Okno to wyświetla uproszczony schemat wydruku kartki formatu A4.
Przycisk Zamówienie powoduje ten sam skutek, co przycisk Drukuj.