UnittronLambdaM(1)Unittron Lambda to komputerowe urządzenie do światłoterapii opracowane przez niemieckiego naukowca dr Ulricha Warnke zgodnie ze stanem najnowszej wiedzy. Urządzenie wykorzystuje całe spektrum światła słonecznego, potrzebnego do regeneracji. Wtedy w organizmie wytwarza maksymalną ilość ATP i energii. Reguluje wszystkie funkcje i systemy. Komputer automatyczne dawkuje i dostraja parametry emisji do zapotrzebowania, pigmentu skóry, pory dnia i odległości pacjenta od źródła.

Posiada trzy zróżnicowane programy działania:

1. zgodny z aktualną godziną przeprowadzanego zabiegu (całe spektrum słoneczne: widziane i podczerwień, ale tylko w godzinach dziennych, kiedy świeci słońce).

2. promieniowanie zmienne, promieniowanie słoneczne związane z daną godziną zmienia się co 0,5 sekundy (całe spektrum słoneczne: widziane i podczerwień). Możliwość zabiegów w porze nocnej

3. promieniowanie zmienne, bez światła widzialnego tylko sama podczerwień promieniowania słonecznego związane z daną godziną zmienia się co 0,5 sekundy. Możliwość zabiegów w porze nocnej przy zaleceniu lekarza – nie naświetlania światłem widzialnym)

EFEKTY: – Podniesienie energetyki ciała, podniesienie odporności, pobudzenie autoregeneracji, poprawa kondycji psychicznej i fizycznej, gojenie ran, detoksykacja, zrównoważenie gospodarki hormonalnej.