fb

UnittronLambdaM(1)Unittron Lambda to komputerowe urządzenie do światłoterapii opracowane przez niemieckiego naukowca dr Ulricha Warnke zgodnie ze stanem najnowszej wiedzy. Urządzenie wykorzystuje całe spektrum światła słonecznego, potrzebnego do regeneracji. Wtedy w organizmie wytwarza maksymalną ilość ATP i energii. Reguluje wszystkie funkcje i systemy. Komputer automatyczne dawkuje i dostraja parametry emisji do zapotrzebowania, pigmentu skóry, pory dnia i odległości pacjenta od źródła.

Posiada trzy zróżnicowane programy działania:

1. zgodny z aktualną godziną przeprowadzanego zabiegu (całe spektrum słoneczne: widziane i podczerwień, ale tylko w godzinach dziennych, kiedy świeci słońce).

2. promieniowanie zmienne, promieniowanie słoneczne związane z daną godziną zmienia się co 0,5 sekundy (całe spektrum słoneczne: widziane i podczerwień). Możliwość zabiegów w porze nocnej

3. promieniowanie zmienne, bez światła widzialnego tylko sama podczerwień promieniowania słonecznego związane z daną godziną zmienia się co 0,5 sekundy. Możliwość zabiegów w porze nocnej przy zaleceniu lekarza – nie naświetlania światłem widzialnym)

EFEKTY:

  • podniesienie energetyki ciała,
  • podniesienie odporności,
  • pobudzenie autoregeneracji,
  • poprawa kondycji psychicznej i fizycznej,
  • gojenie ran,
  • detoksykacja,
  • zrównoważenie gospodarki hormonalnej.

 

Urządzenie do terapii światłem – Unittron Lambda emituje optymalne spektrum światła, regeneruje organizm. Stosowana dawka napromieniowania jest ustalana automatycznie dla każdej osoby przy pomocy systemu sprężenia zwrotnego i dopasowuje się do różnych odległości od źródła światła. Zawiera wiele nowatorskich rozwiązań, stymuluje w organizmie efekty sprzyjające leczeniu. Niewidoczne światło (bliska podczerwień), które samo ma działanie terapeutyczne, jest wykorzystywane jako nośnik wprowadzenia określonych informacji do organizmu i zoptymalizowania energetycznego (reakcja rozpadowa).