fb

wodaWoda podobnie jak powietrze czy ruch jest podstawowym czynnikiem potrzebnym człowiekowi do życia. Wzrost liczby ludności, gwałtowny rozwój przemysłu a przede wszystkim intensyfikacja rolnictwa, spowodowały, że woda dostępna we współczesnym świecie, rzadko ma właściwości wody źródlanej. Regulacja rzek, oczyszczanie chemiczne, zatrucie środowiska i wody, skanalizowanie i zamknięcie wody w rurach, bez dostępu powietrza, wywołuje skutki, których do niedawna nie byliśmy w stanie przewidzieć. Najnowsze badania naukowe uświadamiają, że procesy te niszczą struktury informacyjne wody, a zawartość tlenu jest znacznie mniejsza niż w środowisku naturalnym. Badania te obaliły wiele dotychczasowych kanonów obowiązujących w opisie świata, zmusiły również do weryfikacji wiedzy o tym, czym jest woda. Ostatnie lata uświadomiły badaczom, że właśnie woda jest najlepszym nośnikiem informacji, kanałem umożliwiającym transmisję energii życiowej w wymianie między komórkami. Niezmiernie ważnym odkryciem był fakt stwierdzający, że woda zachowuje uszkodzone struktury fizyczne nawet wówczas, kiedy usunięte z niej zostaną fizyczne i chemiczne cząstki substancji, które były odpowiedzialne za to zanieczyszczenie. Innymi słowy, woda zatruta jakimś środkiem chemicznym, jest nadal zatruta pomimo filtrowania jej przez różnego rodzaju filtry. Wynika z tego, że woda posiada “pamięć”. Usuwanie tylko zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych wody już nie wystarcza, niezbędne jest przywrócenie jej właściwej informacji elektromagnetycznej.

Taki proces przywracania wodzie struktury wody źródlanej nazywamy rewitalizacją lub ożywianiem wody.

Woda ożywiona, podobnie jak źródlana, posiada heksagonalną strukturę fizyczną, widoczną po zamrożeniu, jako przepiękne kryształy.

Struktura wody jaką mamy w większości wodociągów, daleko odbiega od struktury wody źródlanej. Jest ona wodą “martwą” pomimo stosowania chemicznego uzdatniania i zastosowania różnego rodzaju filtrów eliminujących zanieczyszczenia fizyczne i chemiczne.

Stworzono już wiele metod rewitalizacji wody. Promowane przez nas są:

Z wszystkimi tymi technologiami można zarówno zapoznać się w naszej Klinice, jak i kupić dowolne urządzenie do rewitalizacji wody.