fb

smog nad miastemW celu znalezienia najlepszych warunków zdrowotnych, pod względem najmniej szkodliwych pól elektromagnetycznych sieci elektrycznych, można użyć przyrządu detektora smogu WKDA02. Określa on wartość pola indukcji magnetycznej w punkcie pomiaru (oczywiście z uwzględnieniem geometrycznych wymiarów czujnika indukcji pola magnetycznego).
Wskazania detektora odpowiadają wartościom jednostek indukcji magnetycznej, rzeczywistego zmiennego pola magnetycznego w zakresie od 0 do 4000 nT, z dokładnością 10 nT, dla częstotliwości 50/60 Hz, przy czym wskazania wartości odnoszą się do sumy modułów wektorowych składowych pól. Wyskalowany jest w wartościach skutecznych.
detektor smoguDla ułatwienia szacunkowego określenia stopnia zagrożenia w danym punkcie przestrzeni detektor wyposażono w zespół diod świecących i sygnalizator akustyczny.
Dioda zielona             – strefa bezpieczna dla zdrowia
Dioda pomarańczowa  – strefa bezpieczna, ale przy krótkim przebywaniu
Dioda czerwona         – strefa niebezpieczna dla zdrowia
Wymiary – 156 X 82 X 30 mm
Waga     – 200g
Zasilanie – bateria 9V
Temperatura pracy – od -100C do +400C