fb

Medycyna kwantowa

ANALIZA KWANTOWA

auraAURA czyli biopole otacza ciało fizyczne każdego człowieka. Dostarcza ono informacji o stanie całej struktury bioenergetycznej człowieka. Jest tam zapisane wszystko, od spektrum wibracji identyfikującej danego osobnika, po wszelkie najdrobniejsze szczegóły zarówno jego poprzednich pokoleń, środowiska w których żyli, jak też o jego stanie zdrowia, zasobach energii, stanie psychicznym i emocjonalnym, zarówno czasu teraźniejszego, przeszłego i przyszłego.

Charakterystyka aury zależy od pracy czakramów – głównych ośrodków przetwarzania energii witalnej (według filozofii Wschodu), utożsamianych w medycynie zachodniej z głównymi gruczołami dokrewnymi i splotami nerwowymi. Zakłócenia aury istnieją o wiele wcześniej zanim poczujemy je ciałem fizycznym.

Niektórzy terapeuci potrafią wyczuwać aurę i jej zmiany, a nawet ją widzieć. Fizyka kwantowa poszła w swym rozwoju tak daleko, że do biopola można się dostroić, można je skanować i odczytywać

Bioterapeuta i uzdrowiciel p. Jerzy Strączyński pisze o aurze:

Człowieka otacza aura. Uzdrowiciel, który pracuje na wyższych poziomach energetycznych, widzi człowieka wieloplanowo, najczęściej przez jego aurę. Widzi wiele powłok duchowych, z których każda magazynuje wiele informacji o emocjach, pragnieniach, myślach przeszłych i przyszłych. Powłoki te posiadają pewien zasób energii, którą możemy zagospodarować mądrze lub rozrzutnie, zyskując siły i zdrowie lub popadając w kryzys lub chorobę. A że te poziomy są w ciągłym ruchu, dlatego czasem popadamy w osłabienie i stres, a czasem zyskujemy bodziec i motywację do rozwoju. Te stany zdrowotne i emocjonalne — jak wyjaśnia Jerzy Strączyński — odbijają się w wyglądzie aury, wpływając na jej świetlistość, przejrzystość, kolor i wielkość. Aura potrafi informować o naszych możliwościach, kompleksach, stresach, przebytych i aktualnych chorobach, zdolnościach i predyspozycjach. Aura potrafi pokazać choroby, które są w tzw. fazie przedklinicznej, czyli dopiero się zaczynają. Dowiadując się o nich, możemy na czas im przeciwdziałać, niejako im zapobiec. I tu jest ważne, ale też trudne zadanie dla terapeutów. Trzeba zauważyć te zmiany w aurze i umieć je właściwie zinterpretować.”

Jerzy Strączyńskiuważa że diagnoza i terapia powinny spełniać dwie zasadnicze funkcje:

dna

1.Rozpoznanie zaburzeń energetycznych w fazie przedklinicznej, przy uwzględnieniu psychosomatyki i duchowych potrzeb człowieka.

2.Zastosowanie właściwej terapii energetycznej lub psychoterapii, udzielanie pomocy przy wyborze najskuteczniejszej metody w zakresie medycyny naturalnej i uzmysłowienie pacjentowi jego naturalnych potrzeb na drodze indywidualnego rozwoju duchowego.

POMAGAMY ZARÓWNO DZIECIOM JAK I DOROSŁYM

Przyjdź, jeżeli pragniesz wyeliminować:kosmos

  • strach, niepewność
  • nerwice, stany depresyjne
  • niewytłumaczalne przeszkody życiowe
  • poczucie braku bezpieczeństwa

Dzięki rozwojowi fizyki kwantowej, a konkretnie biokomunikacji, jesteśmy w stanie przeprowadzić analizę kwantową pól morficznych, zarówno pojedynczej osoby, grupy, zwierzęcia, roślin a nawet skupisk ludzkich, domów, firm, osiedli itp. Każdy może uzyskać poradę jak postępować, by ulżyć w kłopotach i by wszystko układało się po jego myśli. Po więcej informacji zapraszamy do Kliniki L’alba Vita.