fb

Analiza pierwiastkowa z włosa + formularz

ANALIZA PIERWIASTKOWA WŁOSA

Bardzo często przyczyną złego stanu zdrowia jest niedobór minerałów potrzebnych dla właściwego metabolizmu organizmu, ewentualnie nadmiar pierwiastków toksycznych znajdujących się w nim. Wielu klientów Lecznicy pragnie dowiedzieć się czego brakuje, a czego jest za dużo.
Aby ocenić stan przemiany mineralnej organizmu, czyli uzyskać ocenę nadmiaru lub niedoboru pierwiastków w organizmie ludzkim, proponujemy skorzystanie z analizy pierwiastkowej włosów. Ocena opierająca się głównie na badaniach krwi i moczu, stosowana najczęściej w laboratoriach przychodni zarówno publicznych jak i niepublicznych służby zdrowia, nie daje wyniku prawidłowego. Określenie zawartości pierwiastków w surowicy, nie oddaje aktualnej ilości tych pierwiastków, ponieważ działają mechanizmy homeostazy wyrównujące poziom pierwiastków we krwi, kosztem rezerw w tkankach. Spotykamy się często z wieloma pacjentami cierpiącymi, mającymi prawidłowe wyniki badań, wykonane w przychodni rejonowej.

Analiza pierwiastkowa włosów jest wygodną metodą oceny mineralnego stanu człowieka przy:
1. wystąpieniu objawów klinicznych zespołu złego wchłaniania (zaburzenia gastryczne),
2. zaburzeniach regulacji gruczołów wewnętrznego wydzielania (zaburzenia hormonalne),
3. zaburzeniach neurologicznych,
4. zaburzeniach wewnętrznych doprowadzających do zaburzeń dermatologicznych (łuszczyca, bielactwo, wypadanie włosów..),
5. leczeniu otyłości,
6. schorzeniach kostno-stawowych,
7. zaburzeniach kardiologicznych,
8. zatruciach pierwiastkami toksycznymi,
9. długotrwałym wysiłku fizycznym w pracy i sporcie,
10. rehabilitacji,
11. profilaktyce.

Analiza stężeń pierwiastków śladowych we włosach jest lepszą metodą oceny funkcjonowania organizmu, niż podstawowe badania krwi. Jedyny jej mankament to, że nie daje obrazu aktualnego stanu z danego dnia, lecz średnią z około ostatnich trzech miesięcy.

Jak wykonać taką analizę pierwiastków z włosów.

1. Najlepiej przyjść do naszej Kliniki, gdzie trzeba dokładnie wypełnić ankietę pacjenta i poddać się pobraniu włosów. Do analizy pobiera się ok. 300-400mg włosów najbliższych skórze głowy o długości 3-4 cm, wyciętych z pięciu miejsc tylnej i bocznych części głowy. Nie mogą być farbowane.

2. Można wykonać to korespondencyjnie wysyłając do nas pocztą próbkę 300-400 mg wyciętych włosów z wypełnioną dokładnie ankietą pacjenta (znajduje się na podstronie).

Analiza obejmuje badanie następujących pierwiastków:


Pierwiastki śladowe

Bar, Bor, Chrom, Cyna, Cynk, Fosfor, German, Jod, Kobalt, Krzem, Lit, Magnez, Mangan, Miedź, Molibden, Nikiel, Potas, Selen, Siarka, Sód, Stront, Wanad, Wapń, Żelazo


Pierwiastki toksyczne

Arsen, Glin, Kadm, Ołów, Rtęć

Na podstawie analizy składu pierwiastków nie rozpoznaje się chorób, lecz trendy procesów biochemicznych w tkankach. Innymi słowy, badanie pozwala na wgląd w procesy biochemiczne na wiele lat wcześniej zanim ujawnią się objawy chorobowe. Jedyny jej mankament to, że nie daje obrazu aktualnego stanu zatoksycznienia, lecz średnią z około ostatnich trzech miesięcy.

Równowaga w zakresie biopierwiastków ma podstawowe znaczenie dla zachowania zdrowia. Naukowcy ustalili normy stężeń pierwiastków, jakie powinien mieć każdy człowiek. Aż 81 pierwiastków znajduje się w tkankach i płynach fizjologicznych człowieka. Pozwala to widzieć go jako integralną część przyrody. Cztery główne pierwiastki ciała ludzkiego (węgiel, wodór, azot i tlen) stanowią aż 96% masy ciała. Pierwiastki występujące w organizmie ludzkim w ilościach większych niż 0,01% noszą nazwę makroelementów, a w ilościach poniżej 0,01% noszą nazwę mikroelementów.

Makroelementy w mg/%

wapń magnez sód potas fosfor żelazo miedź cynk
max. 80,3 12 45,6 18 19,2 4,55 3,24 26
min. 28,0 4 12,5 5 12,8 2,1 1,5 14,8

Mikroelementy w mg/%

mangan chrom selen nikiel kobalt molibden lit
max. 0,24 0,16 0,23 0,15 0,06 0,16 0,3
min. 0,12 0,09 0,12 0,07 0,03 0,07 0,12

Bardzo ważne dla równowagi biopierwiastków są wskaźniki tj. ilorazy ilościowe pomiędzy nimi. Metabolizm każdego człowieka ma swoje indywidualne cechy. Różnice zewnętrzne są mało istotne w porównaniu z różnicami na poziomie przemian biochemicznych.

Analiza pierwiastkowa włosów jest metodą, która ocenia człowieka tylko pod kątem jego indywidualności. Uwzględnia zaburzenia równowagi biochemicznej, które są dla każdego człowieka swoiste. Przy ocenie ilości minerałów we włosach nie można określić prawidłowo stanu mineralnego w wymiarze bezwzględnym. Różne osoby w stanie zdrowia mogą mieć ilości minerałów znacznie różniące się od siebie. Utrudnia to standaryzację opisu analizy pierwiastkowej włosów. Celem analizy jest określenie, czy ilość danego pierwiastka we włosach jest wyznacznikiem jego zawartości w organizmie. Dlatego wyniki odbiegają od wzorców badań biochemicznych. Przykładowo, jeżeli pacjent A ma dużą zawartość żelaza we włosach, a pacjent B małą, nie należy wnioskować, że pacjent A ma go za dużo, a pacjent B za mało – tylko, czego to jest efektem!

Do trzeciej grupy należą pierwiastki silnie toksyczne, których obecność w organizmie w każdym stężeniu jest niepożądana
Dopuszczalne stężenia głównych pierwiastków toksycznych w mg/%

aluminium kadm rtęć ołów
0,9 0,03 0,2 0,8

Zaletą analizy jest obszerny komentarz do wyników przedstawiony przez doświadczonych fachowców z Laboratorium oraz prognozy niekorzystnych zmian w najbliższym czasie procesów biochemicznych w organizmie, o ile nie podejmie się proponowanej terapii przeciwdziałającej.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ DO ANALIZY PIERWIASTKOWEJ

Prosimy o wydrukowanie (2 strony), wypełnienie i przesłanie na adres firmy L’ALBA VITA razem z próbką włosów trzycentymetrowych, mierzonych od skóry głowy. Opłata (za badanie wraz z dokładnym opisem wyników i zaleceniami jak usunąć niedobory) wynosi 380zł, którą należy wpłacić na konto firmy L’ALBA VITA, do Banku Millennium
nr konta 58 1160 2202 0000 0000 3272 5329