fb

Hydrokolonoterapia – wypowiedzi z całego świata

Lekarze  wykonujący sekcje zwłok mówią, iż 60-70% jelit w ciałach poddawanych sekcji, zawiera masy kałowe twarde jak skała, liczące dziesiątki lat. Utrzymuje, że wszyscy mamy w jelitach przynajmniej 2 kilogramy nieusuniętych złogów, które zatruwają krew i cały organizm. Resztki, które dzień po dniu odkładają się na ściankach jelita mogą osiągnąć 5 – 7 cm grubości.

Arnold Ehert

Kiedy człowiek cierpi na lekkie schorzenia takie, jak reumatyzm, ból głowy, gorączka, lub też dotykają go ciężkie choroby takie, jak rak, zapalenie stawów czy cukrzyca nigdy nie wspomina się, ani nie bierze się pod uwagę stanu jelit. A jednak, co może wydawać się dziwne, zawsze stan zdrowia jest uwarunkowany w ten czy w inny sposób przez chorą okrężnicę. Ta z kolei może być bezpośrednią lub pośrednią przyczyną wszelkich dolegliwości. Według mnie istnieje tylko jedna choroba: samozatrucie, czyli organizm, który zatruwa sam siebie. To toksyczne substancje rozprzestrzenione w naszym organizmie zabijają go; a zatem jeśli nie będziecie oczyszczać waszej okrężnicy, nigdy nie będziecie cieszyć się dobrym zdrowiem.

V.E. Irons

Większość chorób rodzi się w jelicie. Miliardy drobnych organizmów, które żyją w nim  jako saprofity w  symbiozie z organizmem ludzkim lub zwierzęcym mogą być dobroczynne lub szkodliwe, w zależności od stanu środowiska jelita. To właśnie zachwianie stanu równowagi w jelicie powoduje przeobrażenie  mikroba, który się w nim znajduje. Nieodpowiednia (z punktu widzenia fizycznego  i psychicznego) higiena pokarmowa i ogólna prowadzi do zaburzeń funkcji jelita, a co za tym idzie – do degradacji zdrowia.

Andrè Passebecq

Połowa osób, które uważają się za zdrowe nosi ciągle ze sobą, już od dzieciństwa, kilka kilogramów substancji, które nigdy nie zostały wydalone. Jedno porządne wypróżnienie dziennie nic nie znaczy.

Arnold Ehret

Podczas 20.000 operacji, które osobiście przeprowadziłem, nigdy nie zetknąłem się z normalnie funkcjonującą okrężnicą.

Dr Harvey Kellogg

Złe funkcjonowanie jelita i stałe samozatruwanie, może mieć katastrofalny wpływ na układ nerwowy.

Dr Henry Picard

Zatwardzenie wywołuje stan zapalny błony śluzowej jelita i powoduje toksyczny i niszczący rozkład dobroczynnej flory jelitowej. Jest odpowiedzialne za raka okrężnicy albo przynajmniej za toksemię, która rujnuje zdrowie człowieka.

Pr.R. Lautiè

Moja praca z chorymi na raka pokazała, bez cienia wątpliwości, że okrężnica jest najważniejszym z narządów wydalniczych. Zatwardzenie jest największym nieszczęściem dla zdrowia i bardzo często stanowi przyczynę raka. Większość przypadków zatwardzenia jest spowodowana nadmiarem skrobi i niedoborem enzymów trawiących pokarm. Organizm ludzki został tak skonstruowany, aby usuwać niepotrzebne odpady po każdym przyjętym pokarmie Tylko jedno wypróżnienie w ciągu dnia nie wystarczy, aby oczyścić organizm, a okrężnica jest na ogół pełna rozkładającego się pokarmu.

Ann Wigmore

Gdy jelito grube słabo funkcjonuje, są kłopoty z wydaleniem niestrawionych resztek pokarmowych.  Zlepiają się one w bryłkę nazywaną kamieniem kałowym. Jelito grube dla nas – to jak doniczka dla roślin, a strawiony pokarm gra rolę dobrze nawiezionej gleby. Człowiek to jak drzewo. Ścianki jelita są pokryte korzonkami, które podobnie jak korzenie rośliny wsysają do krwi pożyteczne substancje. Każda grupa korzonków odżywia odpowiedni organ. Pozostałości powinny być wydalone. To jest zrozumiałe. A co dzieje się z niestrawioną bryłką? Podczas następnego posiłku do niej dokleja się jeszcze jedna, potem jeszcze … niestrawiony pokarm przylepia się do ścianek jelita. Człowiek nosi ich aż po kilka kilogramów. A co dzieje się z tymi produktami „przechowywanymi przez wiele lat w temperaturze powyżej 360 C nietrudno sobie wyobrazić. Funkcjonujący nadal pod warstwą „brudów” układ wchłaniający jelita grubego dostarcza do ciała toksyny, substancje rakotwórcze, produkty gnicia. To rozumie się samo przez się, że z tych substancji nie zbuduje się zdrowych komórek całego organizmu. Toksyny rozchodzą się z krwią po całym organizmie i stopniowo rujnują nasze zdrowie. Z powyższego jasno widać, że u człowieka nie może być chory tylko jeden konkretny organ. Chory jest cały organizm. Po prostu organ najsłabszy odmówił posłuszeństwa jako pierwszy i leczyć tylko jego nie ma absolutnie sensu. Lecząc bowiem konkretny objaw nie leczymy przyczyny. Tymczasem główny sprawca pozostaje nie tknięty. Przecież z zanieczyszczonego jelita stale przedostają się do krwioobiegu szkodliwe substancje. Takie jelito jest źródłem ogólnego zatrucia organizmu.

Michał Tombak