fb

Kwantowa diagnostyka quantec

Kwantowa diagnostyka quantecBIOKOMUNIKACJA INSTRUMENTALNA- innowacyjna, szczegółowa diagnoza pola życia organizmu, a także obiektów nieożywionych. Wykorzystuje odkrycie, że organizmy żywe mają zdolność do komunikowania się między sobą, poza obszarami odczuwalnymi i mierzalnymi pięcioma zmysłami. Pozwala to na detekcję przyczyny danej dolegliwości i ustalenie programu naprawczego.

Urządzenie Quantec wykorzystując fenomen fizyki kwantowej- precyzyjnie diagnozuje wszelkie zaburzenia, a następnie daje dokładne wskazówki jak ustawić właściwy program naprawczy.

 

diagnostyka quantecQUANTEC to pierwsze na świecie zautomatyzowane urządzenie dla celów biokomunikacji. Sercem jest dioda z “białym szumem”. Urządzenie ma możliwość skanowania biopoli zaledwie w kilka minut. Otrzymana analiza służy do poznania przyczyn chorób. Wynik jest obiektywny, gdyż operujący sprzętem nie ma żadnego wpływu na rezultat.
Do badania wymagane jest zdjęcie twarzy lub obiektu (elektroniczne) oraz informacje z formularza. Z analizy elektronicznej dokonanej przez Quantec, można uzyskać informacje co zaszło i zachodzi w przestrzeni, którą przedstawia dane zdjęcie, a także o przyczynach zakłóceń.

 

 

Quantecfoto Finałem tej zautomatyzowanej analizy są opracowane wyniki dokładny plan i sposób przeprowadzenia regulacji. Wyniki uwzględniają wszystkie trzy płaszczyzny funkcjonowania organizmu: fizyczną, mentalną i psychiczną. Urządzeniem tym można regulować energetyką organizmu, wysyłając informacje o potrzebnych zmianach bezpośrednio do ciała osoby potrzebującej (do położonej jej ręki na antenie interfejsu), można kodować te informacje w różne substancje jadalne (drażetki, krople itp), celem produkcji indywidualnych preparatów regulujących, przeznaczonych dla konkretnej osoby lub można przekazywać informacje zawarte w planie przebiegu regulacji, powtarzającymi się cyklami impulsów na odległość do danej osoby.

Jeżeli zdjęcie przedstawia chory organizm, to program przedstawi przyczyny dolegliwości na poziomie fizycznym, psychicznym i duchowym. Uzyskany wynik jest planem regulacji zachwianej energetyki, uwzględniającym trzy płaszczyzny funkcjonowania.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją zawartą na stronach: