Osteopatia

OSTEOPATIA


Osteopatia jest metodą, w której badanie manualne wykorzystywane jest do stawiania diagnozy i leczenia chorych.

Osteopatia uznaje i akceptuje zależność pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem w stanie zdrowia i choroby. Traktuje ciało ludzkie jako całość zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym.

Zakłada, że organizm ludzki posiada zdolności do autoregulacji i przywracania homeostazy.


W Klinice L’alba Vita osteopatią zajmuje się Andrzej Bednarczyk , Sławek Dudkiewicz i Waldemar Szczepanik