fb

Problemy jelitowe (zaburzenia trawienia, wchłaniania, stany zapalne)

Pakiet wątrobowy

Pakiet podstawowych badań krwi określających stan wątroby. W jego skład wchodzi: ASPAT, ALAT, Fosfataza alkaliczna, GGTP, Bilirubina całkowita, Albuminy, Antygen HBS, Przeciwciała HCV.

 

Elastaza trzustkowa-1 w kale

Enzym wydzielany przez trzustkę. Podniesione stężenie w kale może wskazywać na stany zapalne trzustki.

 

Kwasy żółciowe w kale

Są syntetyzowane w wątrobie i wydalane z żółcią do dwunastnicy, gdzie łączą się z kwasami tłuszczowymi, a następnie są wchłaniane zwrotnie w jelicie cienkim. Nieprawidłowa ilość kwasów żółciowych jest następstwem ich zmniejszonego zwrotnego wchłaniania w jelicie, bądź rozrostu nieprawidłowej flory bakteryjnej jelit. W wyniku braku dostatecznej ilości kwasów żółciowych w jelitach dochodzi do zaburzeń trawienia, natomiast w kale obserwuje się podwyższoną ilość kwasów tłuszczowych.

 

Alfa 1-antytrypsyna w kale

Diagnostyka problemów z wchłanianiem – podejrzenie przewlekłych stanów zapalnych błony śluzowej jelit.

 

Kalprotektyna w kale

Oznaczenie kalprotektyny w kale może być wczesnym prognostą stanu zapalnego jelit. Stężenie kalprotektyny w kale wzrasta wraz ze stanem zapalnym w obrębie przewodu pokarmowego, a także w nowotworach jelita grubego. Jest markerem przydatnym do oceny aktywności nieswoistych zapaleń jelit, takich jak choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. W przypadku negatywnego wyniku, stan zapalny jelit może zostać wykluczony.

 

M2-PK w kale

Czuły marker raka jelita grubego i stanów przedrakowych(polipy). Pozytywny wynik testu M2-PK jest traktowany jako wskazówka, a nie diagnoza. Oznacza, że należy podjąć dalsze środki diagnostyczne, najlepiej wykonać kolonoskopię. W przypadku pozytywnego wyniku istnieje pewne prawdopodobieństwo, że w ciele pacjenta jest produkowany enzym M2-PK nie przez nowotwór, ale przez nieszkodliwe zmiany przednowotworowe (np.polipy). Dla osób chcących uniknąć kolonoskopii ta nieinwazyjna metoda może być źródłem cennych informacji o tym enzymie nowotworowym.

 

IgA wydzielnicza w kale

IgA wydzielnicza informuje o stanie odporności błon śluzowych jelit. Jej podwyższony poziom w kale świadczy o wzmożonej stymulacji układu odpornościowego w jelitach, zaś jej obniżone stężenie o niedostatecznej funkcji odpornościowej jelit.

 

Eozynofilowe białko kationowe w kale (EPX)

Marker stanów zapalanych w jelicie. Niewielkie podwyższenie poziomu EPX w kale sugeruje utajony stan podrażnienia przez antygeny (składniki pokarmowe, mikroorganizmy). W przypadku znacznego zwiększenia poziomu EPX, będącego wyrazem nasilonych reakcji immunologicznych, podejrzewa się obecność pasożytów jelitowych. Wysoki poziom EPX wskazuje również na alergie pokarmowe typu IgE i IgG. Służy też monitorowaniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniewskiego-Crohna.

 

Eozynofilowe białko kationowe

Podwyższone stężenie w alergii, chorobach pasożytniczych, w eozynofilowym zapaleniu różnych odcinków przewodu pokarmowego, w nieswoistych zapaleniach jelit i jest proporcjonalne do ciężkości procesu patofizjologicznego.