fb

Pytania o Quantec

DIAGNOSTYKA QUANTEC

Jak QUANTEC może analizować i przesyłać informacje na odległość?

Profesor Anton Zeilinger z Uniwersytetu Wiedeńskiego, doskonale znający działanie Quantec’a, wielokrotnie omawiał zasadę transmisji na odległość. Twierdził, że jest to tera­pia na dowolną odległość dokonana przy pomocy bliźniaczych fotonów.
Oto co o bliźniaczych fotonach pisał w artykule o fizyce kwantowej prof. Jerzy Sikorski z Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego:
Zainicjowane w latach osiemdziesiątych ub wieku przez A. Aspecta i w różnych wariantach kontynuowane obecnie, badania tzw. „nielokalnych efektów” mechaniki kwantowej poruszają zasadę fotonów bliźniaczych. Rzecz wygląda następująco: W jakimś elementarnym procesie fizycznym wyprodukować można dwa fotony. Może to być np. anihilacja cząstki z jej antycząstką. Powstają z tego dwa fotony rozbiegające się w przeciwnych kierunkach. Z punktu widzenia fizyki klasycznej, są to dwa odrębne obiekty fizyczne, żyjące już każdy własnym życiem. Pomiar dokonany na jednym fotonie, nie powinien mieć żadnego wpływu na pomiary dokonane na drugim z nich. A co się okazało? Okazało się, że wręcz przeciwnie. Pomiary wykonywane na jednym z fotonów natychmiast odbijały się na pewnych cechach tego drugiego, nawet jeśli odległość między nimi była bardzo duża. W opisie kwantowym te dwa bliźniacze fotony, które powstały w jednym miejscu i potem rozbiegły się, cały czas stanowią jakby jeden obiekt, choćby dzieliła je odległość wielu lat świetlnych. A najciekawsza jest ta natychmiastowa reakcja drugiego fotonu na pomiary wykonywane na pierwszym. Dosłownie natychmiastowa.

Po przybliżeniu zjawiska bliźniaczych fotonów, powróćmy do zasady funkcjonowania Quantec’a, podanej przez prof. A. Zeilingera. Oto jego skrót wypowiedzi:
Funkcjonowanie Quantec’a jest oparte na związku pomiędzy takimi bliźniaczymi fotonami. W każdym zdjęciu, wykonanym przy pomocy aparatu fotograficznego, zawsze uchwyci się pewny procent fotonów, których bliźniacze fotony pozostają w przedstawionym na zdjęciu przedmiocie. Odkąd dwa fotony utrzymują kontakt z sobą, to powstaje mechanizm, że moż­na zobrazować związki, które one ilustrują – i vice versa. Związek między bliźniaczymi fo­tonami naukowo jest udowodniony; że ten związek może zostać użyty do transmisji infor­macji. Są nawet drogi wykorzystywania tego typu przesyłania informacji w sposób przemy­słowy.

U osób stykających się z tą analizą po raz pierwszy, jest często z niedowierzaniem zada­wane pytanie, czy jest możliwe takie przeniesienie informacji przez Quantec do cyfrowych obrazów w komputerze? Zapewniamy, że tak. Program komputerowy zapewnia to automa­tycznie. Po analizie zdjęcia danej osoby, w którym znajdują się informacje ją identyfikują­ce, można wykonać działanie regulujące jego energetykę na odległość. Niektórzy nawet mówią o tym jak o działaniu uzdrawiającym, gdyż wiele osób odczuwa to jako wielotorową pomoc. W tym działaniu wykorzystuje się informację identyfikacyjną, zawartą w zdjęciach tych osób. Zalecenia wynikające z automatycznej analizy pola życia osoby zostaje podane do niej, z odległych miejsc (bez jakiegokolwiek osobistego kontaktu). Dzieje się to jedno­cześnie na trzech poziomach: fizycznym, psychicznym i duchowym. Pozytywne skutki tego działania są nieraz zaskakujące, nawet dla dużych sceptyków. Jest wiele przykładów, że przesyłanie takich wyników miało wpływ na zmianę funkcjonowania organizmów ludz­kich, zwierzęcych i roślinnych. Znanym faktem w Austrii jest historia win z winnicy państwa Woditschk’ów, które miały marny smak. Powodem było słabe nasłonecznienie ich winnicy, znajdującej się na północnym zboczu. Nastąpiła niewiarygodna poprawa smaku wina, na wręcz znakomite, nagradzane później na pokazach win złotymi medalami, kiedy właściciel winnicy zajął się „uzdrawianiem” przy pomocy Quantec’a swojej winnicy.

Nie dziwimy się wcale, że pierwsze zetknięcie się z informacją o analizie kwantowej, budzi u wielu osób sceptycyzm, a nawet podejrzenie o oszustwo. Te osoby odsyłamy do wspomnień ich pradziadków, którzy pukali się w czoło, słuchając o możliwości oglądania na żywo zdarzeń z innego kontynentu (telewizja powstała dopiero w XX w.) Swoją dotychczasową niewiarę w takie możliwości techniczne może tylko rozwiać dokonując analizy kwantowej na sobie i najbliższych. Dodatkową korzyścią jest możliwość wyeliminowania przyczyn ewentualnych kłopotów i dolegliwości.