fb

Regulamin

Regulamin Karty Stałego Klienta

Centrum Medycyny Naturalnej L’ALBA VITA

1. Karta Stałego Klienta, nazywana w dalszym ciągu niniejszego regulaminu KARTĄ, upoważnia do zakupów produktów w Centrum L’ALBA VITA z rabatem w wysokości 5% przy płatności gotówką i 3% przy płatności kartą płatniczą, oraz z korzystania z ofert specjalnych.

2. Warunkiem otrzymania KARTY jest

2a. – wykupienie towarów i usług za sumę 500 zł w ciągu okresu nie przekraczającego 30 dni. Od tego warunku istnieją odstępstwa w okresach promocyjnych dotyczących statusu stałego klienta.

2b. – wypełnienie i podpisanie wniosku , który stanowi załącznik nr.1 do niniejszego regulaminu.

3. KARTA jest imienna i opatrzona indywidualnym kodem. Może być odstępowana tylko w ramach najbliższej rodziny

4. Warunkiem uzyskania zniżki jest okazanie KARTY przed dokonaniem zamówienia. Osoby zamiejscowe podają numer KARTY, ale wysyłka jest na adres właściciela KARTY.

5. W związku z prowadzeniem promocji cenowych na niektóre produkty nie sumują się rabaty danej promocji z rabatem KARTY.

6. Warunki KARTY są ważne 6 miesięcy od ostatniego zakupu. Po tym czasie KARTA staje się nieaktywna. Aktywacja Karty wymaga zakupu towarów lub usług za sumę 250 zł. bez rabatu.

7. KARTA uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację KARTY lub właściciela nie może być honorowana.

8. Wydawca KARTY zastrzega sobie prawo zmian (w formie aneksów) w Regulaminie KARTY po 7 dniach od ogłoszenia zmian w Regulaminie na stronie internetowej www.lalbavita.com.pl. Wszelkie zmiany w formie aneksów stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2010r.

mgr Aleksandra Barańska

właścicielka Centrum