fb

Rewitalizacja wody

REWITALIZACJA  WODY

Woda podobnie jak powietrze czy ruch jest podstawowym czynnikiem potrzebnym człowiekowi do życia. Wzrost liczby ludności, gwałtowny rozwój przemysłu a przede wszystkim intensyfikacja rolnictwa, spowodowały, że woda dostępna we współczesnym świecie, rzadko ma właściwości wody źródlanej. Regulacja rzek, oczyszczanie chemiczne, zatrucie środowiska i wody, skanalizowanie i zamknięcie wody w rurach, bez dostępu powietrza, wywołuje skutki, których do niedawna nie byliśmy w stanie przewidzieć. Najnowsze badania naukowe uświadamiają, że procesy te niszczą struktury informacyjne wody, a zawartość tlenu jest znacznie mniejsza niż w środowisku naturalnym. Badania te obaliły wiele dotychczasowych kanonów obowiązujących w opisie świata, zmusiły również do weryfikacji wiedzy o tym, czym jest woda. Ostatnie lata uświadomiły badaczom, że właśnie woda jest najlepszym nośnikiem informacji, kanałem umożliwiającym transmisję energii życiowej w wymianie między komórkami. Niezmiernie ważnym odkryciem był fakt stwierdzający, że woda zachowuje uszkodzone struktury fizyczne nawet wówczas, kiedy usunięte z niej zostaną fizyczne i chemiczne cząstki substancji, które były odpowiedzialne za to zanieczyszczenie. Innymi słowy, woda zatruta jakimś środkiem chemicznym, jest nadal zatruta pomimo wyfiltrowania jej przez różnego rodzaju filtry. Wynika z tego, że woda posiada “pamięć”.  Usuwanie tylko zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych wody już nie wystarcza, niezbędne jest przywrócenie jej właściwej informacji elektromagnetycznej.

Taki pr7da754e7f5434894d7b46bfc0ae662e0_f175oces przywracania wodzie struktury wody źródlanej nazywamy rewitalizacją lub ożywianiem wody.

Woda ożywiona, podobnie jak źródlana, posiada heksagonalną strukturę fizyczną, widoczną po zamrożeniu, jako przepiękne kryształy.4219ed261127a441b901fb2cd72cd71e_f176

Struktura wody jaką mamy w większości wodociągów, daleko odbiega od  struktury wody źródlanej. Jest ona wodą “martwą” pomimo stosowania chemicznego uzdatniania i zastosowania różnego rodzaju filtrów eliminujących zanieczyszczenia fizyczne i chemiczne.

Stworzono już wiele metod rewitalizacji wody. Promowane przez nas są:

◊ Najstarsza z nich jest technologia Johana Grandera, która umożliwia na skale przemysłową produkowanie wody ożywionej. Tą technologią wykonane są urządzenia Grandera produkowane w Austrii oraz polski wyrób kubek Active Water jak i produkowana w Polsce rewitalizowana woda Potencjałka .

◊ Technologia Joachima Luttermanna z urządzeniami AQUA VITA life,

◊ Ożywianie wody stymulatorem energii ADR-4, autorstwa  inż. Stanisława Adriana Wosińskiego.

◊ Stacja AQUA VIVA

◊ Urządzenia technologii AQUA-LYROS autorstwa p.Petera i Maxa Gross

Z wszystkimi tymi technologiami można zarówno zapoznać się w Klinice, jak i kupić dowolne urządzenie do rewitalizacji wody. Wspomniane powyżej wody rewitalizowane charakteryzują się pojedynczymi cząstkami wody tzw. klastrami o małych wymiarach (6-8 nm), które łatwo przechodzą przez kanały błon komórkowych organizmów żywych, oczyszczając skutecznie zarówno komórki jak i cały organizm.

Ale  ponad sześciokrotnie mniejsze  wymiary klastrów ma nanowoda Nantes, produkowana przez polskiego naukowca inż Zdzisława Oszczędę z Bolesławca. Zaletą tej wody jest o wiele lepsze oczyszczanie organizmów i to przy piciu mniejszych ilościach wody.