fb

Terapia umysłu

Badanie i zmiana wzorca wytwarzania fal mózgowych

Normalnie każdy z nas wykorzystuje tylko ok 5% możliwości swojego mózgu. Dzięki ćwiczeniom zwanym Biofeedback’iem mamy szansę wykorzystywać go w 30%, gdyż możemy się nauczyć wpływać na nasze fale mózgowe. Dzięki tej metodzie poznajemy zależność między umysłem a ciałem. Możemy poprawić zarówno pamięć i koncentrację a także poprawić wyniki w nauce czy w sporcie, czy pozbyć się napięć, ograniczyć stres i wybuchowe reakcje.

Np. osoby z ADHD mają odmienny wzorzec fal mózgowych niż osoby zdrowe, ale dzięki tym ćwiczeniom można je znacznie poprawić .

logo kpu maleJako filia Klubu Pięknego Umysłu z Wołomina specjalizujemy się w treningach pamięci i koncentracji dzieci i osób dorosłych, rehabilitacji ADHD, ADD, agresji, stresu, depresji, zaburzeń snu, migren i w zespołach chronicznego zmęczenia czy wypalenia zawodowego. Wykorzystujemy skuteczne narzędzia psychologii w rodzinie i biznesie w zgodzie ze swoimi wartościami, ponieważ mocniej wierzymy w ludzi niż w ich problemy. Ufamy iż dobra organizacja oparta na równowadze i zrozumieniu problematyki przekłada się na osiąganie celów. Aby osiągać mierzalne efekty stworzyliśmy program diagnozy, rozpoznania czynników blokujących rozwój systemu organizacyjno-społecznego rodziny, firmy.

Używana aparatura wraz z przystawką treningową składa się z dwóch systemów EEG, dwóch monitorów (dla terapeuty i pacjenta) oraz głowicy EEG z elektrodami zakładanymi na głowę badanego, symetrycznie nad obu półkulami mózgu oraz z dwu elektrod usznych. Badana czynność bioelektryczna mózgu jest zapisywana na dysku komputera, po czym podlega obróbce, celem klasyfikacji do poszczególnych pasm częstotliwości fal mózgowych. Terapeuta obserwuje na swoim monitorze te pasma zapisane w formie graficznej. Natomiast pacjent obserwuje na swoim monitorze zapis graficzny wideogry, sterując tylko własnymi myślami, w zależności od rodzaju gry, samochodem, samolotem itp.

EEG BIOFEEDBACK to rodzaj terapii, dzięki której osoba poddana terapii w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych, tak aby mózg pracował wydatniej i szybciej. Jest to bezpieczna modyfikacja procesów mózgowych, która daje rewelacyjne rezultaty w terapii zarówno dzieci jak i dorosłych. Już po 10 trzydziestominutowych treningach widoczne są pozytywne zmiany w sytuacjach, kiedy zawodzą inne metody.

Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Trening jest stosowany nie tylko w praktyce klinicznej (ADHD, ADD, dysleksja, zaburzenia lękowe), ale także służy jako metoda treningowa dla osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu. Dotyczy to m.in. sportowców (np. Adama Małysza), pilotów, menedżerów czy studentów przed egzaminami.

Wskazania dla dorosłych:

 • problemy z pamięcią, organizacją i z koncentracją,
 • problemy ze skupieniem się z planowaniem,
 • niska odporność na stres,
 • padaczka,
 • zaburzenia samooceny, depresja, zaburzenia lękowe,
 • w terapii tików i zespołu touretta,
 • w zaburzeniach przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja),
 • w terapii uzależnień (jak alkoholizm, narkomania, hazard),
 • treningi wskazane są również dla osób zdrowych, których praca wymaga skupienia, szybkich prawidłowych decyzji lub gdy powoduje długotrwały stres (biznesmeni, kontrolerzy, służby mundurowe, służba zdrowia, lotnictwo, nauczyciele, sportowcy).

Wskazania dla dzieci:

 • problemy szkolne, brak wiary we własne siły,
 • zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi,
 • poprawa szybkości uczenia się,
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),
 • dysleksja, dysortografia,
 • trema, reakcje stresowe, agresja,
 • chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji i pamięci (nauka języków, sport, muzyka).

Metoda ta ma swoje mocne zaplecze historyczne EEG-Biofeedback już w roku 1972 Sterman i in. (Sterman, Friar 1972) w badaniach na kotach udowodnili, że potrafią one nauczyć się zwiększać amplitudę fali o częstotliwości 12 – 15 Hz w rejonie kory sensomotorycznej. Kolejne eksperymenty pokazały, że dotyczy to także ludzi. Sterman stwierdził, że pacjenci z epilepsją, którzy trenują ten rytm sensomotoryczny określany przez niego falą SMR, mają mniej napadów padaczkowych. Stosując tę terapię zarówno na dzieciach jak i na dorosłych w Klubie Pięknego Umysłu już od dawna, mamy dość dużo sukcesów.

Zapraszamy.