fb

Wpływ środowiska

RS5739_sy_grandparents_grandchild_meadow_cl_726848_clean-scrMetale ciężkie panel w moczu

Toksyczność metali ciężkich spowodowana wzrostem poziomu zanieczyszczeń i stosowaniem chemikaliów w przemyśle, stanowi rosnące zagrożenie dla naszego zdrowia. Wysokie poziomy metali toksycznych zdeponowane w tkankach, a następnie w mózgu, mogą powodować znaczne szkody (deficyty psychiczne i neurologiczne). Jest to badanie przesiewowe w kierunku metali: aluminium, arsen, bor, bizmut, kadm, chrom, kobalt, miedź, złoto, ind, ołów, rtęć, molibden, nikiel, pallad, platyna, srebro, tal, cyna, uran, cynk.

 

Analiza włosów w kier. toksycznych pierwiastków (profil podstawowy)

Analizowane parametry: aluminium, antymon, arsen(całkowity), bar, beryl, bizmut, bor, kadm, wapń, chrom, german, jod, żelazo, kobalt, miedź, ołów, lit, magnez, mangan, rtęć, molibden, nikiel, pallad, platyna, selen, srebro, stront, tal, cyna, tytan, uran, wanad, wolfram, cynk, cyrkon.

 

Analiza włosów w kier. toksycznych pierwiastków (profil rozszerzony)

Analizowane parametry profilu podstawowego plus dodatkowo: cez, cer, dysproz, erb, europ, gadolin, gal, iryd, lanthan, lutet, prazeodym, ren, rod, ruten, samar, tantal, tellur, tor, tul, iterb.