fb

Terapia fotodynamiczna

LAMPA Q.Light ® TERAPIA FOTODYNAMICZNA PDT

sprzęt Q.LightW oparciu o badania na temat terapii forodynamicznej (PDT) jak również wyniki badań klinicznych prowadzonych od 2004 roku przez Metvix ® na sprzęcie Q.Light® PDT można jednoznacznie potwierdzić dużą efektywność w leczeniu takich chorób jak:

  • Aktyniczne zapalenie rogówki oka
  • Choroby zagrażające przekształceniem w nowotwór
  • Syndrom Gorlin-Goltz’a
  • Nowotwór Powierzchniowy
  • Nowotwór złośliwy
  • Choroba Bowen’a

terapia sprzętem Q.LightEFEKTYWNOŚC BIOLOGICZNA ŚWIATŁA Q. LIGHT

Terapia fotodynamiczna (PDT) opiera się na selektywnej destrukcji komórek rakowych skóry i naskórka (głębokość penetracji 3-4 mm) poprzez aplikację odpowiednich środków fotouczulających i naświetlanie Q.Light® PDT. Komórki rakowe kumulują podane specyfiki aby poprawić własny metabolizm. Naświetlaniem wysokoenergetycznym światłem o odpowiednim spektrum w zakresie światła widzialnego, czerwonego aktywuje wydzielenie tlenu singletowego, który niszczy komórki rakowe. Zabiegi koloroterapii nazywane są chromoterapią. Wykonywane w domu wymagają wiedzy w zakresie stosowania. Poniższy rysunek może być pomocny, by wskazać miejsce naświetlania przy konkretnych dolegliwościach.

miejsce naświetlania przy konkretnych dolegliwościach