fb

Woda plazmowana

Model 300 1L

Czym jest woda plazmowana?

Jest to czysta woda pobierana ze źródła “Kończanka”, pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń chemicznych
i biologicznych oraz poddana działaniu zimnej plazmy dzięki czemu zyskuje ona pierwotną strukturę (zgodną z porządkiem występującym w naturze) o idealnej harmonii i bardzo wysokiej biodostępności.

Taka woda, zwana również ultra lekką wodą lub wodą zdeklastrowaną ma kapitalne właściwości zdrowotne – oczyszcza i nawadnia organizm na poziomie komórkowym. Jej malutkie, uporządkowane cząsteczki wnikając w strukturę organizmu człowieka  natleniają komórki i wypierają z nich wolne rodniki.

 

 

Jak to się dzieje ?

Wodę plazmowaną wytwarzamy w Reaktorze Niskotemperaturowej Plazmy Jarzeniowej DBD. (a nie jak podają fałszywe źródła z wykorzystaniem lamp UCV – NIE UŻYWAMY LAMP UVC ) Woda jest deklastrowana (1), rozbijana na malutkie cząsteczki (nanoczasteczki). Dzięki poddaniu wody procesowi zimnej plazmy w wodzie tej powstają m.in. tlen singletowy ¹O₂ oraz wiele innych form tlenu,(2).

Czym jest tlen singletowy, nanocząsteczki i jak działają na nasze ciało?

Mikroskopijne klastry – uporządkowane i przywrócone do naturalnego porządku oraz reaktywne formy tlenu i tlen singletowy przenikają z łatwością błony każdej komórki w organizmie co oznacza, że już na poziomie komórkowym dobroczynnie działają na nasz organizm i naprawiają uszkodzone komórki oraz odcinki DNA. Powodują również detoksykację organizmu na poziomie jądra komórki – z organizmu stopniowo zostają usuwane toksyny i neurotoksyny. Mamy już bardzo wiele informacji zwrotnych o skutecznym zastosowaniu wody plazmowanej, polecają ją niektórzy polscy lekarze. Nie jest możliwe zamieszczenie wszystkich efektów działania, część z nich zamieszczona jest na tutaj. Wysoka skuteczność działania wody plazmowanej znalazła zastosowanie w Autyzmie i Aspergerze w tym celu prowadzona jest na Facebook grupa Autyzm – działamy skutecznie. W grupie tej można zaznajomić się z efektami jakie uzyskano po zastosowaniu wody plazmowanej.

 

 

woda Model 300

Co dokładnie dzieje się po wypiciu wody w naszym organizmie?

Kiedy ten rodzaj wody zawierający m.in. tlen singletowy ¹O₂ oraz wiele innych form tlenu,(2) dostaje się do organizmu – właśnie ze względu na swój nanocząsteczkowy charakter oraz wysoki poziom wzbudzonego tlenu, powoduje przetkanie i otwarcie mikro naczynek krwionośnych i kapilarów. Dzięki temu krew, tlen i składniki odżywcze zaczynają krążyć efektywniej w całej objętości organizmu. Wszystkie organy zostają odżywione, ukrwione, natlenione i skutecznie oczyszczone z produktów przemiany materii. Organizm zaczyna samodzielnie się regenerować. Następuje wymiana tzw. ciężkiej wody w organizmie na wodę ultralekką o czystej matrycy.

Dzięki temu następuje poprawa komunikacji neuronowej mózgu z organami ciała, zanikają wszelkie stany zapalne w organizmie i lokalne toksemie. Poprawia się ukrwienie wątroby, nerek, śledziony, trzustki, a cały organizm zaczyna funkcjonować na wysokim i efektywnym poziomie. Stabilizuje się również proces produkcji hormonów i enzymów, dzięki temu poprawia się w całości funkcjonowanie organizmu, który zyskuje siły do skutecznej autoterapii.

woda plazmowana I Water

Cechy szczególne dla “I Water”

„I WATER” powstaje w ściśle kontrolowanych warunkach z wykorzystaniem reaktora zimnej plazmy. Jest to urządzenie do wyładowań przez barierę dielektryczną (ang. Dielectric barier discharge – DBD)  [12, 13].

Woda plazmowana jest produktowana na bazie wody ze źródła SW-10 Kończanka dopuszczona do produkcji i spożycia dla ludzi. Woda ta pochodzi z czasów ostatniego zlodowacenia, jest ekstremalnie czysta i pierwotna tzw. “żywa woda” wolna od zanieczyszczeń przemysłowych chemicznych, biologicznych. Jest to woda o niskiej mineralizacji – łącznie 240 mg/L , odpowiednia dla diety ubogiej w sód oraz dla przygotowywania żywności dla dzieci. Wyjątkowość tej wody to zawartość aż 26 mg/l krzemu w postaci krzemionki przy niskiej łącznej mineralizacji co jest ponadprzeciętne na terenie Polski. Woda ze źródła SW-10 Kończanka jest pod kontrolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej i co roku badany jest jej skład chemiczny. Zobacz skład wody (3) .  Jest wodą alkaliczną o pH 7,8, nie jest napowietrzana dzięki temu ma cechy wody surowej, jest oczyszczana przez mechaniczny atestowany filtr. Ma ona kontakt wyłącznie ze spożywczą stalą nierdzewną i kwarcem, nie jest mutagenna, toksyczna, nie posiada wolnych rodników i pochodnych ropy naftowej.

Wodę plazmowaną nalewamy wyłącznie do szklanych butelek i pakujemy do kartonu tak, aby była ona przechowywana w ciemności i nie traciła swoich właściwości.

(1)

Woda poddawana działaniu niskotemperaturowej plazmy posiada szereg właściwości odbiegających od właściwości standardowo występujących dla wody. Przyczyną tego zjawiska jest wielkość klastrów wody powstających w procesie wytwarzania wody plazmowanej, które są energetycznie stabilne i tracą zdolność tworzenia gigaklastrów. Pod wpływem niskiej energii oddziaływania jonów, atomy z nieliniowych oscylacji formują się w łańcuchy i wskutek tego cząsteczki stabilizują się w nowych miejscach. Prowadzi to do powstawania i rozwoju nowych metastabilnych grup molekularnych tzw. Nanoklastrów.

(2)

W stanie podstawowym tlen cząsteczkowy posiada dwa elektrony o przeciwnym spinie. Gdy dostarczona zostaje określona ilość energii, w tym przypadku z zimnej plazmy, cząsteczka tlenu ulega wzbudzeniu, to samo dzieje się z elektronami na orbicie, które ulegają sparowaniu. W tym przypadku spinowa liczba kwantowa będzie miała wartość równą zero. Taka wzbudzona cząsteczka tlenu nazywana jest tlenem singletowym ¹O₂.

Tlen singletowy ¹O₂ jest bardziej elektrofilowy i posiada lepsze właściwości utleniające od tlenu w stanie podstawowym. Tlen singletowy¹O₂ ma wpływ na metabolizm membran komórkowych i przemian biologicznych energii wewnątrz komórki czego rezultatem jest normalizacja funkcji przeciwutleniających.

Tlen singletowy znalazł zastosowanie w medycynie. Naukowcy pracujący dla Szwajcarskiego Czerwonego Krzyża stosują go do sterylizacji pobranej krwi.

 

woda plazmowana
woda plazmowana w szklanych butelkach

Bibliografia

[ Sharman W.M , Allen C.M. , van Lier J.E. , Drug Discovery Today 1999,4,505 ][12] Jeong J Babayan S , Tu V , Park J , Henis I, Hicks R and Selwyn G Etching materials witch an atmospheric-preasure plasma jet. Plasma sources Science and Technology 1998; 7(3): 282

[13] Kogelschatz U. Dielectric-barier discharges : their history , discharge psyhics, and industrial applications . Plasma Chemistry and plasma processing  2003; 23(1): 1-