fb

Analiza pierwiastkowa z włosów

ANALIZA PIERWIASTKOWA Z WŁOSÓW

Bardzo często przyczyną złego stanu zdrowia jest niedobór określonych minerałów lub nadmiar pierwiastków toksycznych. Aby ocenić stan przemiany mineralnej organizmu, czyli uzyskać informację nt. nadmiaru lub niedoboru pierwiastków, należy wykonać analizę pierwiastkową włosów, wysyłając kępkę 1 gramową włosów o długości 3 cm mierzonych od skóry głowy z co najmniej z 5 miejsc oraz wypełniony formularz.

Ocena opierająca się głównie na badaniach krwi i moczu, stosowana na jczęściej w laboratoriach, nie daje wyniku prawidłowego. Określenie zawartości pierwiastków w surowicy, nie pokazuje bowiem aktualnego stanu pierwiastków w ustroju. Wynika to z mechanizmów kompensujących, które wyrównują nieprawidłowe poziomy pierwiastków we krwi, kosztem rezerw w tkankach

Analiza pierwiastkowa włosów jest wygodną metodą oceny mineralnego stanu organizmu przy:

 • Wystąpieniu objawów klinicznych zespołu złego wchłaniania np. zaburzenia gastryczne
 • Zaburzeniach regulacji gruczołów wewnętrznego wydzielania np. zaburzenia hormonalne
 • Zaburzeniach neurologicznych
 • Zaburzeniach dermatologicznych np. łuszczyca, bielactwo, wypadanie włosów
 • Otyłości
 • Schorzeniach kostno-stawowych
 • Zaburzeniach kardiologicznych
 • Zatruciach pierwiastkami toksycznymi
 • Długotrwałym wysiłku fizycznym w pracy i sporcie
 • Rehabilitacji
 • Profilaktyce

FORMULARZ

Bardzo ważne dla równowagi biopierwiastków są ilorazy ilościowe pomiędzy pierwiastkami. Metabolizm każdego człowieka ma swoje indywidualne cechy. Różnice zewnętrzne są mało istotne w porównaniu z różnicami na poziomie przemian biochemicznych. Analiza pierwiastkowa włosów jest metodą, która ocenia człowieka tylko pod kątem jego indywidualności. Uwzględnia zaburzenia równowagi biochemicznej, które są dla każdego człowieka swoiste. Celem analizy jest określenie, czy ilość danego pierwiastka we włosach jest wyznacznikiem jego zawartości w organizmie. Dlatego wyniki odbiegają od wzorców badań biochemicznych. Przykładowo, jeżeli pacjent A ma dużą zawartość żelaza we włosach, a pacjent B małą, nie należy wnioskować, że pacjent A ma go za dużo, a pacjent B za mało – trzeba, sprawdzić co na to wpłynęło!

Zaletą analizy jest obszerny komentarz do wyników przedstawiony przez doświadczonych fachowców z Laboratorium oraz prognozy niekorzystnych zmian w najbliższym czasie procesów biochemicznych w organizmie, o ile nie podejmie się proponowanej terapii przeciwdziałającej.Analiza stężeń pierwiastków śladowych we włosach jest lepszą metodą oceny funkcjonowania organizmu, niż podstawowe badania krwi. Jedyny jej mankament to, że nie daje obrazu aktualnego stanu z danego dnia, lecz średnią z około ostatnich trzech miesięcy.